Informationsmöte om takbygget

Styrelsen för brf Annxet och byggföretaget Boetten träffas numera var 14:e dag​ för att informera varandra om det löpande arbetet, eventuella problem som kan uppstå och synpunkter från föreningens medlemmar.

En uppdatering från första mötet:
Rivningsarbetet på taket påbörjas vecka 24 när ställningen är färdigbyggd.
Bygget av samtliga lägenheter på våning 8 beräknas vara färdigt hösten/vintern 2018.

Störande arbeten får - enligt avtal - utföras under följande tider:
Vardagar kl 07:00-18:00
Lördagar kl 08:00-16:00


Samtliga underentreprenörer till bygget är upphandlade att följa Naturvårdsverkets allmänna råd 2014:15 vad gäller störande arbeten.

Det har kommit till vår kännedom att dörrarna har ställts upp utan att elektroniken har kopplats ur korrekt. Nu är samtliga underentreprenörer informerade hur detta ska hanteras.

Inom kort behöver Boetten komma in i lägenheterna på våning 7 för att göra kontrollerande ljudmätningar. Berörda lägenheter får mer information i sina postfack.
 
Informationsmöte med Boetten!
Måndagen den 12:e juni kl 18:00 i Marknadssalen

Vid mötet svarar representanter från Boetten på våra frågor. Om du inte kan närvara vid mötet kan du maila in dina frågor till styrelsen@brfannexet.se eller lägga en lapp i styrelserummets brevlåda, BG 4-6, parksidan.

Vänligen,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter