Information om takbygget

Inför bygget av brf Annexets åttonde våning har byggnadsställningar nu rests längs våra fasader. Detta innebär intrång  i altaner och balkonger för de boende på bottenvåningen och på sjunde våningen.

Styrelsen har i sitt avtal med byggföretaget inte medgivit dessa byggställningar. Överenskommelsen har inkluderat två bygghissar på fastighetens parksida.

Våra diskussioner med byggföretaget pågår löpande. Det är dock inte realistiskt att  tro att ställningarna ska monteras ned igen. Byggföretaget har baserat sin budget och arbetskraft på att ställningarna finns på plats. Vårt mål är att begränsa tidsutrymmet för byggställningarna och för avstängningen av balkonger på sjunde våningen.

Tyvärr har vår information till brf Annexets medlemmar fördröjts eftersom det har varit nödvändigt för oss att kontrollera vad som ryms inom avtalen.

Styrelsen har nu beslutat om kompensation till de medlemmar som drabbas av intrång på sina altaner och balkonger. En avgiftsreduktion utgår för de månader som de boende har byggnadsställningar på altanen eller avstängd balkong.

Vi beklagar olägenheterna och återkommer så snart vi har ny information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter