Målning av golv samt nödbelysning

Med start rådande vecka har arbeten i källaren påbörjats, dels målning av golven och dels arbete med nödbelysning.

Arbetet kommer ske i etapper. Vecka 6-9 kommer golven att slipas, vecka 11-12 kommer golven i BG 2 och BG 8 målas och vecka 12-13 målas golven i BG 4 och BG 6. Detta innebär att viss avstängning kommer krävas vid målningsarbetet. I dagsläget har vi inga datum för exakt när avstängningar kommer att ske, detta beror på i vilken takt arbetet fortlöper.

Arbetet med nödbelysningen kommer starta i port 2, och därefter vidare genom huset. Detta arbete kommer inte medföra avstängningar eller annars påverka dig som boende.

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter