För medlemmarnas kännedom

Den avtalsfråga som senarelade inkopplingen av nya värmekällan har nu
blivit löst. Förseningen berodde på att ett avtal inte hade sagts upp, detta låg utom styrelsens kontroll.

Vi är dock glada att allt nu löst sig och installationen kan komma igång. Installatören kommer tillfälligt att stänga av varmvattnet i huset under inkopplingen. Detta kommer att ske 1/12 klockan 07:00-17:00.
Ambitionen är att hålla tiden för avbrottet så kort som möjligt.
Avstängningen kommer alltså påverka värme- och varmvattenleveranserna, kallvatten påverkas inte.

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter