Än bättre tider i tvättstugan!

I våra försök att förbättra tillgängligheten till tvättstugorna har styrelsen gått tillbaka till regeln om att tvättiden försvinner om tvättstugan inte nyttjas. Detta efter klagomål på att tvättstugor ibland bokas och därefter står tomma.

Nu gäller:
Din bokade tvättid tas bort om du inte har nyttjat stugan efter 60 minuter.

Vi hoppas att denna ordning ska tillfredsställa alla. 60 minuter extra för att hinna till tvättstugan och tre timmars spontan tvättid för dem som behöver.

Tvättider:    07.00-10.00
                        10.00-14.00
                        14.00-18.00
                        18.00-22.15

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter