Hovrätten nu klar med sin dom

Hovrätten har nu fattat slutgiltigt beslut angående överklagandet av beslutet att bygga lägenheter på 8 trappor. Domen har vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Hovrättens grund till beslutet finns i bifogat dokument, sid 1-4. Hela domen, dvs i tillägg till Hovrättens beslut, finns på efterföljande sidor. Om någon vill ha hjälp med att få hela domen i pappersformat, totalt 19 sidor, kan ni vända er till styrelsen med sådant önskemål.

Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter