Protokoll från årsstämman 2016

Protokollet från senaste årsstämman finns nu att hämta här på hemsidan på stämmoprotokollens vanliga plats: I menyn ovan, gå till "Styrelsen" --> "Protokoll från föreningsstämmor".

Återfinns även som bilaga till denna nyhet.

Mvh
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter