Kallelse till årsstämma

Den 26e april gick kallelsen ut till samtliga lägenheter i Annexet. Bifogat i nyheten finner ni den i sin helhet, tillsammans med årsberättelse med mera.

Tid: Tisdag den 17 maj klockan 19.00
Plats: Bibliotekets hörsal, tvärs över Biblioteksgången

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter