Nya hissar i BG2 och BG4

Besiktningen är klar och vi kan nu använda dem. Ett par veckor framåt till efter julhelgen har vi både en gammal hiss och en ny hiss i drift. Vi ber er observera att de manövreras med olika knappar på utsidan.

Detta innebär att hissarna inte samverkar. Om man trycker på bägge knapparna så kommer bägge hissarna när de är lediga. Detta provisorium upphör när även den andra hissen är utbytt.

De nya hissarna är nu besiktigade och i drift. Hisskorgarna är invändigt försedda med gliddörrar och i källaren och på bottenvåningen är även de yttre dörrarna av denna typ. På de övriga våningarna har vi kvar de gamla dörrarna mot trapphuset. Dessa öppnas antingen manuellt eller genom en inbyggd dörröppnare. Genom att trycka på den högra dörröppnarknappen i hissen öppnas dörren i cirka 15 sekunder.

Efter julhelgen går projektet igång igen med att byta ut den andra hissen i BG2 ocg 4. När detta är klart samverkar hissarna igen som de gjorde tidigare.

Styrelsen
Brf Annexet

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter