Förlängning av byggtid på källarplan

Entreprenaden omfattar byte, renovering samt omdragning av avloppsledningar i och under källargolv inom fastigheten Biblioteksgången 2-8.

Arbetena måste tyvärr förlängas fram till 2016-02-12 p.g.a. oförutsedda förhållanden och det dåliga skick de gamla rören är i.

Arbetene färdigställs efter hand från BG 2, 4, 6 och 8.

Vi ber er ha överseende med eventuella störningar under byggnationens gång. Arbetets påfrestningar för de boendes försöker självklart minimeras i bästa möjliga mån av byggarbetarna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter