Angående byte av avloppsledningar på källarplan

En renovering samt byte av avloppsledningar i källaren kommer att påbörjas i september. Redan nu under augusti sker projekteringen så att allt skall gå så smidigt som möjligt under produktionsperioden. Arbetet är planerat att vara avslutat i slutet av december i år.

Entreprenaden omfattar byte, renovering samt omdragning av avloppsledningar i och under källargolv inom fastigheten Marknaden 2, Biblioteksgången 2-8.

Den exakta tidsplanen för när arbetet utförs i respektive port kommer att fastställas under projekteringsarbetet och informeras innan arbetena startar.

När arbeten utförs som berör tvättstugorna är planen att enbart två tvättstugor i taget skall vara avstängda dag tid (kl.07.00- 17.00) dvs övrig tid ok att använda. De uppgrävda sträckorna kommer att skyddstäckas efter arbetstid. Om någon stam behöver stängas av under arbetet kommer vi att underrätta respektive bostadsrättshavare  i god tid.

Utanför huset kommer etablering samt containrar för omhändertagande av utrivet material placeras.
  • Riksbyggen sköter projektledningen av projektet. Projektledare är Rikard Ståhl 08-553 635 13
  • Entreprenören är  P O Service Bygg & måleri AB

Vid eventuella frågor kontakta platschefen Jim Stenmark 0707-60 50 42, jim.stenmark@poservice.nu.


Med vänlig hälsning

Styrelsen HSB Brf Annexet
Riksbyggen
P O Bygg & måleri AB

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter