Nya källarrör och nya hissar

I början av september startar vi arbetet med att byta och förstärka avloppsrören i brf Annexets källare. Arbetet påbörjas i BG 2 och 4 och fortsätter sen i BG 6 och 8. Det beräknas vara klart i mitten av december.

Cirka fem personer ska arbeta med rören varje vardag 07.00-16.00. En arbetsbod sätts upp på parksidan. En del borrningar lär oundvikligen störa några brf-medlemmar. Styrelsen beklagar detta, men bytet måste genomföras.

Varför?
De undermåliga källarrören kräver det. En del incidenter har redan inträffat med läckande avlopp.
Under vintern 2015-16 pågår också en upprustning av husets hissar. Även där börjar arbetet i BG 2-4 (i vecka 47) och fortsätter sen i BG 6 och 8. Under arbetets gång ska en hiss i varje port vara i funktion för Annexets medlemmar.

I mitten av april 2016 räknar vi med att ha nya hissar i alla portar.

Varför?
För att säkerheten så kräver.
Ny information meddelas inför varje delprojekt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter