Klargörande fakta

En inlaga från några medlemmar i Brf Annexet kräver ett klargörande. Med källangivelse HSB-JURISTERNA anser inlagans undertecknare att styrelsen har agerat felaktigt inför stämmobeslutet den 14 april 2015 om att ta i anspråk våningsplanet på 8 trappor, solterassen, till byggnation av 19 lägenheter.

Fakta:

  1. Styrelsen agerar med löpande stöd från HSB:s föreningsjurist Gabriella Eriksson vid HSB i Stockholm.
  2. Stämmobeslutet kräver inte två på varandra följande stämmor. Denna regel gäller enbart vid beslut om stadgeförändring.
  3. Vid stämman den 14 april fattades ett korrekt beslut med kvalificerad majoritet till stöd för styrelsens förslag.
  4. Hyresnämnden tar upp ärendet grundat på Brf Annexets ansökan. Processen i Hyresnämnden är inte enbart en tvistemedling, även om nämnden strävar efter att få parterna att komma överens. Medlingen avbryts om parterna står för långt från varandra och en förlikning inte är möjlig. Nämnden överlägger efter sammanträdet och parternas ståndpunkter sammanvägs. Därefter fattas beslut i ärendet. Detta tar vanligtvis cirka två veckor.
  5. De som på samtyckesblanketterna har angivit att de inte stöder föreningens beslut kommer att bli föreningens motparter i ärendet som hanteras i Hyresnämnden. Dessa kommer att kallas till sammanträde i Hyresnämnden och där få möjlighet att yttra sig. Den som inte vill gå dit personligen kan skriva till Hyresnämnden och motivera sina skäl. Det är inget tvång att delta i hyresnämndens sammanträde.
  6. HSB hjälper föreningen att lämna in ansökan till Hyresnämnden för godkännande av det fattade beslutet.Med vänlig hälsning/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter