Kallelse till informationsmöten inför extrastämma

Tid: Onsdag och torsdag den 8 och 9 april, 2015 kl 19.00
Plats: Storstugan, Marknadssalen, Gustaf Bergs Väg 17A
Vi bjuder nu in till två informationsmöten för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga på endera av mötena. På den efterföljande extra föreningsstämman, 14 april 2015, finns som beslutspunkt att upplåta plan 8 för byggnation av lägenheter.
Vi kommer då att presentera bakgrunden till våra planer, vad vi hoppas kunna förverkliga vad gäller antalet lägenheter och storlek på dessa, ekonomin för föreningen i att genomföra detta projekt samt hur och när byggnation kan komma att genomföras. Vi kommer att besvara era frågor.

Vi vill betona att inga beslut är tagna samt att det förslag vi ska presentera skiljer sig helt från tidigare förslag som har diskuterats för plan 8.

Välkomna till något av våra informationsmöten.

Nyhetsarkiv