Tvättstugebokning på nätet - nu stabilt!

Bokningssystemet på nätet har varit allt från mindre stabilt till obrukbart under en ganska lång tid. Detta problem är nu åtgärdat!

Är det någon som har missat att bokning av tvättstuga går att göra på nätet? Gå till hemsidan brfannexet.se så hittar du en länk på förstasidan!

Bokningssystemet kan dock ligga nere av andra anledningar. Skulle du stöta på problem ska du i första hand ringa till Stugab på nummer 08-758 25 22.

Uppstår problemet mellan 16-22 eller på helgen, hör då av dig till någon av styrelsens medlemmar (se kontaktlista på anslagstavla eller på brfannexet.se) för att få det åtgärdat snabbt.

Vänligen
Styrelsen

Nyhetsarkiv