Fjärrkontroll för öppning av garageport

Denna information kan komma att ändras.

Brf Annexet är delägare i garaget tillsammans med Rodamco och Täby kommun. Brf Annexet inför nu i egen regi ett system för fjärröppning av garageporten. Systemet är kopplat till styrenheten för garageporten som används för in- och utfart till garaget. Fjärrkontrollen aktiveras och porten öppnas. Det gäller även inifrån.  Sändaren opererar med ett avstånd på cirka 30 meter.

Systemet administreras av Brf Storstugan via deras områdeskontor på Åkerbyvägen 98. Öppet mån, ons, tor, fre 9-11 och 13-16. Tis 13-19.

Administration:

  1. Fjärrsändare skaffas genom skriftlig beställning till Storstugans områdeskontor. Blankett för beställning kommer senare att finnas vid garageöppnaren vid infarten, där dörren idag öppnas med svart bricka.
    OBS! Den svarta brickan behövs även i framtiden för passering utifrån tunnel in i rosa garaget efter kl 22.00 och före 07.00.
  2. Kostnad för fjärrsändare 6OO kronor. Vid återlämning av sändare återfås 375 kronor. Mellanskillnaden går till inköp och drift av infrastrukturen.
  3. Fjärrsändaren programmeras med ägarens namn. Vid återlämnande av bricka tas namnet ut ur systemet. Den som eventuellt förlorar brickan anmäler det till områdeskontoret. Då avprogrammeras den. Ny bricka kan fås för 500 kronor. Betalning görs med betalkort hos Storstugans kontor.
  4. Systemet ska vara i drift vid månadsskiftet november-december.
  5. Alla som har garageplats via Annexet, Rodamco eller Täby kommun kan skaffa bricka. Intresseanmälan skickas till garaget@brfannexet.se. Den är inte bindande, men krävs för planering av antalet brickor.


Hälsningar
Stryrelsen Brf Annexet

Nyhetsarkiv