Information om Täby Centrums om- och utbyggnad

I och med nuvarande byggnationer pågår sprängningar. Planerade och tillåtna sprängtider (vardagar) är: 08.30, 10.30, 12.30 och 14.30.

För mer information, se bifogad pdf.

Nyhetsarkiv