Info om det nya kommunhuset

Från och med nästa vecka, vecka 10, och fram till sommaren kommer det att vara lite mer bullrande arbeten, då det kommer att ske rivning av delar av bron på Biblioteksgången. Man kommer fortfarande att kunna gå över bron. Det kommer också att borras i berg för linsågning.
Under vecka 12 kommer ett nyhetsbrev tillsammans med Täby centrumprojeketet att skickas ut. Där kommer vi även att informera om sprängningstiderna då sprängningarna beräknas starta under vecka 14.

Läs mer om projektet: www.taby.se/nyakommunhuset

Nyhetsarkiv