Tillgång till Storstugans gym

Tidigare har vi informerat om att Annexets medlemmar utan kostnad får nyttja Storstugans nybyggda gym. Det är ett riktigt fint gym som är öppet alla dagar, 6-22. Gymmet är beläget på Åkerbyvägen 92. Detta har väckt en del intresse men vi vill nu nå ut till fler genom att påminna om att förmånen finns att tillgå! För att få tillgång till gymmet tar du med dig din bricka till Stugabs områdeskontor, Åkerbyvägen 98.

Öppetider: vardagar utom tisdagar 9-11, 13-16; tisdagar 13-19. Personalen på områdeskontoret programmerar brickan så att du får tillgång till gymmet. Enbart en bricka per lägenhet kan programmeras. Områdeskontoret kan nås på telefon 08-758 25 22. Träning förbättrar hälsan och förlänger livet! Vi i styrelsen värnar om Annexets medlemmar och vill därför uppmuntra till träning.

Nedan följer bilder på gymmet:

Nyhetsarkiv