Ta vara på din cykel!

Ett antal omärkta cyklar finns nu samlade i cykelförrådet i källaren, markerade med rödrandigt band.

Är du ägare till någon av dem?

Ta i så fall vara på din cykel. Märk cykeln med Annexets lapp, som finns i cykelrummen.

Om du brukar använda din cykel får du gärna ställa upp den i cykelförrådet på bottenvåningen.

Om du inte brukar använda din cykel önskar vi på grund av platsbrist att du lämnar kvar cykeln i källarförrådet. Om det finns lediga hängare uppskattar vi om du hänger upp din cykel för att spara golvyta.

Den 30 juni i år låter vi forsla bort de cyklar som är markerade med rödrandigt band. De cyklar som är märkta med föreningens etikett kommer självklart att lämnas kvar.

Nyhetsarkiv