Grävarbeten Biblioteksgången 8, parksidan

På måndag, 16 september, startar grävarbeten utanför BG8, på baksidan av fastigheten. NCC i samarbete med Eon gräver ned en fjärrvärmeledning utanför porten, längs husväggen i riktning mot sjukhuset.

Detta händer:
- 16-17 september utgrävning med grävmaskin och transport med lastbil. Lastbilstransporter bakom vårt hus.
- Efter avslutad grävning täcks området med plåtar så att boende och bilar kan ta sig fram. Det blir åter möjligt att parkera på handikapplatser.
- Under tre veckor, till 4 oktober, pågår arbetet med att lägga ned rör. Därefter återfyllnad och färdigställande med asfalt.

Hur vi påverkas:
- 16 -17 september är handikapparkeringen avstängd. Bilar med handikapptillstånd parkeras då på intilliggande platser.  Ingen parkering på vändplanen.
- Under återstående byggnadstid ska parkeringsreglerna beaktas.

Nyhetsarkiv