Securitas trygghetsjour

Trygghetsjouren är en service för dig som bor i Brf Annexet. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i ditt hem. 

I ett flerfamiljshus får vi räkna med att grannen ibland har fest eller att lekande barn är högljudda. Men någon gång händer det att hög musik eller bråk i lägenhet och trapphus når ljudnivåer utöver det normala. Då kan du vända dig till Trygghetsjouren.

Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar. Om du kontaktar Trygghetsjouren tar personalen på Securitas personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att det har kommit in klagomål. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis. Störningsanmälningar meddelas till styrelsen som följer upp med ett skriftligt påpekande till berörd part.

Vid mindre störningar kan du följa den instruktion som finns på vår hemsida www.brfannexet.se. Borrningar och störande arbeten får bara göras på vardagar mellan 08.00 – 19.00 samt lördagar och söndagar 09.00 – 17.00. Du ska själv kontakta den som stör, samt dokumentera på den särskilda blanketten som finns på hemsidan. Om du saknar Internet kan du kontakta någon i styrelsen.
 

Anmälan till Trygghetsjouren kan endast göras för störningar som händer mellan 22.00 – 07.00. Så här gör du vid akut eller allvarlig störning:

Ring Trygghetsjouren på telefon 
010 470 55 10


Tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med
sekretess. Berätta vad som är störande och om möjligt vem som stör.


Securitas personal tar kontakt med den som stör. Om du inte kan ange vem det är, försöker Securitas själv reda på det vid sitt besök. Trygghetsjouren är öppen på vardagar mellan 15.30 – 07.00 och lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt.

Varje utryckning kostar idag 2.686 kronor. Föreningen kan komma att debitera den som missbrukar tjänsten.

HSB Brf Annexet 
Styrelsen

Nyhetsarkiv