Information om garaget

Information om garaget

Garaget öppnar den 5 juni.

Garaget är nu ombyggt och renoverat. De tidigare två portarna har ersatts av en port och man kommer dit genom Täby Centrums nya södra garage på det översta garageplanet  - 1. Infarten görs nu till det nedre garageplanet. För att komma till och från det övre garageplanet kör man på de nya ramperna. För uppfart används den högra rampen  och för nedfart den vänstra.

Ombyggnaden har inneburit att ett antal platser har försvunnit och de är nu ersatta av ett motsvarande antal platser. Vi har därmed kvar våra 140 platser. Ni har tidigare fått ett brev från föreningen där platsnumret för din P-plats är angiven.  Ett 40-tal har fått nya platser. De som inte drabbades av byggnation av ramper har kvar sin gamla plats.

Man når fram till vårt garage via Täby Centrums nya södra garage som man når via den nya södra rondellen i på samma nivå som tunneln. Kör in på plan -1, dvs det översta planet i Täby Centrum garaget. Väl inne i Täby Centrumgaraget kör man genom detta mot vår entré i det bortre högra hörnet av kundparkeringen. Kör in genom öppningen i hörnet och sväng sedan vänster och kör in genom garageporten till vårt nedre plan.

Passersystemet är ej färdigt! Det medför att garageporten till vårt garage är öppen tills vidare.
Begränsning: I och med att passersystemet inte är klart kan man inte köra in i garaget mellan klockan 22 och klockan 06. Det är däremot möjligt att köra ut under denna tid.

De som vet att de ibland behöver köra in i garaget mellan klockan 22 0ch 06 ska kontakta Ulf Paulsson via mail. Då får ni anvisning om alternativ parkering på en närbelägen parkering som enbart gäller för Annexets garagekunder under det att passersystemet inte är i gång.

Vi räknar med att denna begränsning är avklarad inom en månad och hoppas att ni inte får stora olägenheter till följd av Rodamcos försenade passersystem.

Vi kommer att meddela när passerbrickorna är klara genom anslag vid garagets entré, på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Den gamla grusparkeringen stängs för oss i och med detta. Strabag kommer att disponera platserna för sin personal.

För frågor ska du maila ulf.paulsson@ownit.nu.

Styrelsen

Brf Annexet

Nyhetsarkiv