Information om garaget

Arbetet fortgår enligt plan. Vi hoppas att man ska vara klara i början av denna vecka med att ta bort den dåliga betongen i övre garageplanet. Då slipper vi den stora maskinen utanför Mäklarringen.

Planen är att allt ska vara klara till den 24 maj.

Garaget utförs nu med en ingång från garageplan 2 (mellanplanet) i det nya södra garaget till Täby Centrum. Detta har medfört att man byggt två ramper från vårt nedre plan till det övre planet och 42 platser har då försvunnit. Vidare har man byggt in nya ventilationssystem för det fall att brand uppstår. Detta tar bort ytterligare 10 platser. Brf Annexet har dock kvar sina 140 platser i sin helhet. Men förändringen medför att de som tidigare hade plats där ramperna nu finns får en ny plats. Vi arbetar nu med att tilldela nya platser till alla garageinnehavare. De flesta av ersättningsplatserna kommer att ligga på det nedre garageplanet.

De som har garagekontrakt behöver inte göra någonting. De som inte har garageplats men önskar en sådan måste kontakta Riksbyggen på telefon 0771 – 860 860 eller skicka mail till boa@riksbyggen.se. Detta gäller också om ni vill säga upp er plats och då ska ni observera att uppsägningstiden är tre månader.

Faktureringen av garageplats kommer igång på rätt sätt när vi vet exakt tillträdesdag till garaget och då kommer vi att få betala plats från tillträdesdatum. Avgiften för garaget för boende inom Annexet är 550 kronor per månad. Vi kan behöva justera den avgiften senare när vi vet den totala kostnaden för renoveringen. Vår avgift är grundad på våra faktiska kostnader. Som jämförelse kan vi nämna att en p-plats i Rodamcos garage kommer kosta 1500 kronor per månad och då tillkommer moms. Garageplatser i de nya fastigheterna på Attundafältet kostar enligt uppgift omkring 1000 kronor per månad. Vi kommer under våren informera garageinnehavare om eventuell ny platstilldelning.

Styrelsen
Brf Annexet

Nyhetsarkiv