Information om fastighetsskötsel och trädgårdsarbete

Då vi fått frågor kring beskärningen av buskarna och fastighetsskötseln kommer här några förtydliganden.

 

Information om trädgårdsarbete runt Annexet
Nu har den årliga städningen av trädgården runt vår fastighet genomförts. Buskarna ser lite korta ut. Men det är meningen. Den kraftiga beskärningen gjordes för att ta ned buskarna för ordentlig ny tillväxt under sommaren. Snart blir de som vanligt igen. Det är inte en fråga om att ta bort våra buskar.

Vår nya fastighetskötsel

Arbetet har nu kommit igång enligt avtal. Det är Storstugan som via sitt förvaltningsföretag Stugab genomför denna fastighetskötsel. I tjänsten ingår daglig kontakt med områdeskontoret på Storstugan där de boende i Annexet kan få kontakt med vår förening via Stugabs ombud. Man kan även beställa nyckelbricka hos dem. Tjänsten som vi får från Stugab gäller tills vidare under den tid som vår ordinarie fastighetsskötare Jan-Erik är sjuk. Detta innebär en bra avlastning för Annexets styrelse i de löpande arbetena.

Vi vill understryka att felanmälan som tidigare görs via telefon 0771-860 860 eller via mail boa@riksbyggen.se.

Nyhetsarkiv