Information om garaget, fastighetsskötsel och övrig service

Garaget
Vi har tidigare informerat om att garaget är under renovering. Ni har säkert lagt märke till
en stor maskin som står utanför Mäklarringen. Med hjälp av den skapas ett högt vattentryck
som behövs för att ta bort all dålig betong på det övre garageplanet. Ursprungligen räknade
man med att cirka 100 kvm skulle bilas. Nu handlar det om mer än 300 kvm. Garaget var
alltså i ett mycket dåligt skick.

Arbetet med bilningen har gjort att tidplanen har förskjutits varför vi nu räknar med
att vi först mot slutet av maj kan få tillträde igen. Vi vill understryka att allt går bra med
renoveringen för övrigt och vi kommer att få komma tillbaka till ett fint garage med infart via
Täby Centrums nya Södra Garage på plan -2.

Under tiden fortsätter vi alltså att använda grusparkeringen där det kostar 400 kronor per
månad. Efter mycket krångel med faktureringen har det nu stabiliserat sig. Ett problem vi har är att en del ställer sin bil här och där, då och då, utan att ha parkeringstillstånd. Det skapar naturligtvis stora problem. Vi försöker stävja detta så gott det går. Det finns plats att hyra för de som önskar. Kontakta styrelsen för en extra plats.


För de som inte har plats i det ordinarie garaget går det bra att ställa sig i kö för sådan.
Platser finns för närvarande. Kontakta Riksbyggen på det vanliga telefonnumret för
felanmälan: 0771 860 860. Priset för parkeringsplats i garaget är 550 kronor per månad.
Moms ingår.


Fastighetsskötsel
Jan-Erik Axzell är fortfarande sjukskriven. Under hans frånvaro har vi ordnat med Stugab
(Storstugan), vår grannförening, så att de sköter arbetet med fastighetsskötsel. Felanmälan
görs som vanligt till Riksbyggen. Fastighetsskötaren under Jan-Eriks frånvaro sköts av Ulf
Hallander hos Stugab.

Övrig service
Vi har också gjort ett avtal med Stugab (Storstugan) som innebär att när ni vill ha kontakt
med oss i styrelsen kan ni gå till deras områdeskontor, Åkerbyvägen 98. Det ligger på den
inre delen av deras byggnad. Vi får även övrig service via deras kontor: ny bricka, eller din
gamla fungerar inte, om du ska lämna in nyckel för arbeten som berör din lägenhet etc.
Kontakta då Storstugan på telefon 08-758 25 22 på följande tider mån, ons, tor och fre:
9 – 11 samt 13 – 16 och på tisdag 13 – 19.Styrelsen

Nyhetsarkiv