Informationsmöte om fjärrvärme, 14 februari

Informationsmöte om fjärrvärme

Datum: 14 februari 2013
Plats: Täby Park Hotell
Tid: 19.00 

Bostadsrättsinnehavarna i HSB Brf Annexet kallas härmed till informationsmöte om den framtida lösningen med vår fjärrvärme.


Vid den extra föreningsstämman den 13 september 2012 beslutades att styrelsen fick mandat att gå vidare i förhandlingar om en framtida långsiktig lösning med vår fjärrvärmeförsörjning. Vi har nu kommit vidare i diskussionerna med Fortum och EON och har gått in i förhandlingar med en av dessa.


På informationsmötet där alla föreningarna kopplade till Täby Fjärrvärme AB, Annexet, Storstugan, Farmen och Volten, är närvarande kommer vi att i detalj beskriva utformningen av den tänkta lösningen.

Vi hoppas att du kan komma och få del av denna information.


HSB Brf Annexet

Styrelsen

Nyhetsarkiv