Stambytet är avklarat

Stambytet är avklarat och därför är informationen nu borttagen från hemsidan.

Här är information om vad som gäller för garantin:

Älvsjö 2012-12-20

Brf Annexet

Gällande stambytet

Entreprenaden är nu klar och följande gäller för Er boende under garantitiden:


Garantitiden är enligt avtal 5 år. För vattentäta beläggningar, tätskikt inklusive genomföringar samt avjämningsmassa gäller 10år.


Garantitiden gäller till 2017-12-20


När våren kommer så kommer vi återställa marken som vi använt för bodar och containers.


Felanmälan:
Vid eventuella fel skall detta anmälas till Riksbyggens felanmälan på telefon:0771-860 860, det går även att göra via www.riksbyggen.se

Om felet beror på oss kommer felanmälan oss tillhanda och någon ur byggorganisationen kontaktar Er för avhjälpande av fel.


Ni skall inte kontakta någon ur byggledningen eller styrelsen direkt.


OBS! Ni har fått en drift- & underhållsinstruktion i samband med att vi besiktat Er lägenhet. Kolla först i den om det är något som går att ordna själv innan ni kontaktar felanmälan.


Det vanligaste felen:
1. Lukt i badrummet – kolla att golvbrunn sitter ordentligt med sina styrskenor.
2. Jordfelsbrytaren eller någon säkring brukar ibland lösa ut – då är det troligtvis fel på den armaturen eller produkten du stoppat i jacket.
3. Skulle elen inte fungera fast alla säkringar är korrekt ställda så kan det vara en säkring i mätarskåpet som gått – kontakta då felanmälan hos Riksbyggen som kan byta säkring.

Med vänlig hälsning
MVB Öst AB

Anders Binett


Nyhetsarkiv