Viktig information om garaget

Viktig information om vårt garage under Biblioteksgången

Garagesamfälligheten (Brf Annexet, Rodamco och Täby Kommun) kommer under januari 2013 börja renovera garaget. Det är hårt slitet och det måste åtgärdas nu. Renoveringsarbetet kommer att ta cirka 14 veckor och vi räknar med tidigaste tillgänglighetsdatum 1 maj 2013.

 

Under renoveringsperioden har vi följande alternativ och de gäller i första hand de som idag har kontrakt för parkering i vårt garage. Övriga platser kommer att tilldelas i mån av tillgång.


1. Hemsö
Från 1 januari får vi ej längre utnyttja detta garage. De som önskar ha fortsatt garageplats
under renoveringsperioden kan göra ett avtal om plats i Åvagaraget, beläget under Åva
Gymnasiet. Anmälan sker på redan utdelad blankett och blir underlag för kontrakt om
garageplats i Åvagaraget mellan den enskilde och Täby Parkering AB. Plats kostar 750 kronor inkl. moms.

2. Uteparkeringen
Vi förfogar även i fortsättningen över 110 platser. Parkeringsplatsen förvaltas fortfarande
av Strabag. Efter det datum att vårt ordinarie garage är formellt överlämnat till oss utgår
en månatlig avgift på 400 kronor inkl. moms. Vi har idag information som säger att garaget
överlämnas den 25 januari, 2013. Detta datum kan bli senarelagt. Du som har plats idag behöver inte göra något. Vi räknar med att fakturering kommer göras via Riksbyggen som vanligt.

För dig som står på uteparkeringen idag men inte har kontrakt i garaget: för att få fortsatt
parkeringsplats på uteparkeringen från 26 januari måste du göra en anmälan till Riksbyggen
om garageplats. När sedan garaget är klart kommer du att får plats där i mån av tillgång. Det är nämligen kö dit och kön kommer prioriteras.

För dig som vill ha utomhusplats ska du ställa dig i garagekön. Kön administreras av Riksbyggen per telefon 0771-860 860.


Avgift för garaget
Vi har nu beslutat att avgiften för garaget höjs till 550 kronor per månad från och med 1 januari. Denna avgift kommer ej att debiteras förrän garaget är klart och vi kan parkera där.

Redan utskickade avier kommer att krediteras. Vår andel av renoveringen är cirka 3,2 miljoner kronor och den utgiften finansieras helt av garageinnehavarna.


Brf Annexet

Styrelsen

Nyhetsarkiv