Höjning av månadsavgift med 3 %

Styrelsen beslutade på mötet den 19 november, 2012, att månadsavgifterna för 2013 skall uppräknas med 3%. Enligt den ekonomiska planen som togs vid den extra föreningsstämman den 16/12 2010 skulle avgifterna under tre år höjas med 6%. Vi har också gjort det för åren 2011 och 2012. Till följd av de lägre räntorna kan vi genom den nu genomförda låneupphandlingen genomföra en mindre avgiftshöjning än planerat.

Protokollet från den extra föreningsstämman finns att ladda ned om du går in på:
Styrelsen - "Protokoll från föreningsstämmor".

Nyhetsarkiv