Information till boende i Brf Annexet om garaget

Projektet med att bygga om vårt garage är försenat. Orsaken till detta är att Täby Kommuns
ombyggnad av Marknadsvägen med de nya rondellerna, vägtunneln mellan dem och därmed
infarten till det nya garaget på Attundafältet är försenad.

Förseningen medför att i skrivande stund ska garaget formellt återlämnas först den 1
januari 2013. Den slutliga byggnationen av ramperna inne i garaget kommer att färdigställas
under november eller december. Vi märker också av ombyggnaden genom de nya
evakueringshålen som byggs ute på Biblioteksgången. Det kommer bli två hål för evakuering
av rökgaser och ett hål för insläpp av ny luft. Installationen av lufthålen görs på begäran av
brandmyndigheten.

 

Vårt garage är gammalt och nedslitet vilket innebär att innan vi kan flytta in och använda
garaget i sin helhet måste man laga de delar av betongen som är skadad. Man måste också
återställa betonggolvet till sin ursprungliga nivå. Ni har säkert märkt att golvet har satt sig
på vissa ställen med påföljd av vattensamlingar. Vi kommer också få en ny golvbeläggning.
Man kommer också göra andra reparationsarbeten. Allt detta ska åtgärdas av garage-
samfälligheten. Kostnaderna kommer att delas inom samfälligheten enligt de andelstal som
finns: Annexet äger 44%, Täby Kommun äger 7% och Rodamco 49%. Det ska nämnas att
polisens garage ingår i Marknaden Garagesamfälligheten och de är hyresgäster till Rodamco.
Vi vill redan nu meddela att hyreshöjningar för parkeringsplats kan komma att behöva göras.
Det är i dagsläget oklart hur stora de i så fall kommer att bli. Vi vill också nämna att denna
renovering är den första större renoveringen sedan garaget byggdes 1971.

 

Antalet platser i garaget är 289 stycken och av dessa har Annexet 140 stycken + 2 Mc-
platser. I samband med byggnationen av ramperna kommer närmare 30 platser att försvinna


och vi har från Annexets sida då krävt att vi får kvar våra ursprungliga antal platser.

De nuvarande hyresavtalen gäller fortfarande och de som har en plats idag kommer att få
en efter ombyggnationen också. De som har platser som påverkas av rampernas placering
kommer att få en ny placering. Styrelsen återkommer med förslag på detta när vi har exakta
ritningar på det ombyggda garaget. De som inte har plats i garaget men önskar en sådan ska veta att kön för garaget administreras av Riksbyggen och då ska ni ringa 0771 860 860 för att ställa er i kön. Detta gäller även de som inte kommer behöva garageplats i framtiden.

 

Reparationen av garaget kommer att bekostas av garagesamfälligheten och offerter tas nu
in. Vi vet i dagsläget inte när arbetena kommer att starta och hur stor omfattningen blir. Det
är vår förhoppning att vi kan starta så fort det är möjligt att få in arbetsfordon i garaget dvs.
före årsskiftet. Vi kommer att försöka planera för att arbetena görs på ett sådant sätt att
delar av garaget kan användas under tiden.

 

Sammanfattningsvis, vi får inte åtkomst till garaget förrän 1 januari 2013. Beroende på när
reparationsarbetena kan starta och hur lång tid de kommer ta kan det innebära att hela eller
delar av garaget inte är tillgängligt förrän någon gång under 2013.

 

Ersättningsplatser: För det fall att ombyggnaden sträcker sig in i 2013 måste vi arrangera
ersättningsplatser för denna period med nytt avtal som följd. Vi vill understryka redan nu
att Rodamcos åttagande med platser i Hemsögaraget och på grusparkeringen gäller till och
med 31 december 2012, dvs under den tid deras byggnation hindrar oss att komma in i
garaget. Reparationen av garaget är inte något vi kan belasta Rodamco för men däremot vill
vi meddela redan nu att vi kommer att förhandla med Rodamco för en så bra lösning som
möjligt för oss.

 

Styrelsen
HSB Brf Annexet

Nyhetsarkiv