Om det börjar brinna

Brand är nog det värsta som kan drabba ett hus av vårt slag. Därför kan man kan säga att det är livsviktigt att känna till vad och hur du bör/ska göra för att skydda dig och alla oss andra i fastigheten.

För att det inte ska behöva hända och om det händer, ska vi ha störst chans att minimera tragedin. Läs igenom PDF:erna till höger och kom gärna hit igen, med jämna mellanrum då vi kommer att hålla dessa instruktioner uppdaterade.

Utrymmningsplaner finns uppsatta på anslagstavlorna.
Det är livsviktigt att känna till dessa -innan det händer, om det händer.

OBS! Se till att dina brandvarnare fungerar - alltid!

Tänk efter före

Om larmet går:

  • Lämna omedelbart lokalen. Om du hinner - stäng fönster och dörrar för att förhindra rökspridning och dämpa brandförloppet
  • Använd närmsta utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen. Undvik att passera rökfyllda lokaler
  • Använd ej hissen
  • Var uppmärksam på personer på väg ut. Varna andra.

Saknad person:

  • Rapportera omedelbart till räddningsledaren om du saknar någon
  • Studera utrymningsplanerna som är uppsatta i korridorer och trapphus
  • Informera dig om utrymningsvägar och återsamlingsplatser
  • Tag reda på var brandredskap och brandlarmknappar finns
  • Observera nödhandtag/nödvred
  • Anmäl fel i systemet, t.ex. slocknade skyltar, blockerade, utrymningsvägar och brandredskap samt sådant som kan innebära brandrisk. (Anmälan till styrelsen)

Rädda – Varna – Larma – Släck