Gällande byggnation plan 8

På denna sida samlar vi information gällande byggnation av lägenheter på plan 8.

Veckobrev ang. nya lägenheterna på vån. 8

2018-12-14
Information om veckan:

 • Leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Viss bilning kan förekomma även kommande vecka, annars är det mer borrning i betongstommen som kommer föra mest oväsen.
 • Under veckan planeras arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 2 bli helt klart under tisdagen.
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Under eftermiddagen idag kommer kranen att monteras ner och köras bort. Det som inte tas bort idag kommer dom och hämtar under måndagen.
 • Under nästa vecka kommer lastpallarna utanför änden på port 2 att tas bort.
 • Under veckan kommer vi att fortsätta återställa dom skadorna som har åstadkommit i och med EPS-gjutningen.
 • Alla prefab vägg & tak-block har monterats över port 4, nästa vecka börjar kompletteringar med plastning, pappning, gipsning och håltagning i trätaket.
 • På måndag kommer en leverans med cellplastblock. Då kommer en lull att köra fram och tillbaka för att få in materialet i inhägnaden utanför port 6.

Extra info:

 1. I helgen kommer ställningsarbeten pågå, arbetet börjar kl 09.
 2. Har ni fått läckage eller stänk på fönster/balkong från EPS-gjutningen, hör av er till Cura med uppgifter om skada samt bostad. Tack!

2018-12-07
Information om veckan:

 • Små leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta även över hela denna veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset. 
 • Under veckan fortsätter arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 2. 
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • På måndag kommer en mobilkran stå mellan port 4 & 2, vilket medför att Biblioteksgången kommer vara avstängd för all trafik under hela veckan. Avisering på portar kommer på måndag.
 • Imorgon lördag kommer lastpallarna utanför port 2 att flyttas/hämtas
 • Under tisdagen kommer nästa leverans av vägg & tak block.
 • Idag, fredag den 7/12 har vi levererat en stor leverans av vägg & tak block som ska monteras på plan 8 under måndagen. 
 • Under veckan kommer vi att börja återställa dom skadorna som har åstadkommit i och med EPS-gjutningen. 

Extra info: 

 1. I morgon lördag kommer det att pågå betongsågning på taket vilket kommer medföra oväsen och ljud i stommen under dagen. 
 2. På lördag 8/12 kommer det att vara två yrkesgrupper på plats för rivning på taket och röjning på innergården.  
 3. På måndag startar vi att montera hus 4.
 4. På måndag startar vi arbetet med att återställa lägenheterna som utsatts för EPS-läckage. Har ni fått läckage eller stänk på fönster/balkong, hör av er till Cura med uppgifter om skada samt bostad. Tack!

Vi på Boetten ber om förståelse för att det är mycket oväsen just nu. Vi är inne i en hektisk period då vi behöver forcera innan jul så att ni och vi får en lugn jul. 

2018-11-30

Information om veckan:

 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta även över hela denna veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset.
 • Under veckan fortsätter arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 2.
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Gjutningen på port 4 kommer att ske mellan måndag-torsdag.
 • Mellan onsdag-fredag v.49 är det planerat att vi att flytspackla på port 4.
 • På fredag den 7/12 kommer en stor leverans av vägg & tak block.
 • Under veckan kommer vi att rensa material och plocka iordning längst med hela biblioteksgången för att få så mycket plats som möjligt för prefab-stommen som levereras under fredagen den

Extra info:

 1. I morgon lördag kommer det att pågå murningsarbeten på taket vilket kommer medföra vissa transporter i bygghissen samt stomljud på port 2.
 2. På söndag 2/12 kommer VVS att dra värmeslang på det uppgjutna EPS-bjälklaget. Arbetet innebär endast skruvning i frigolitblock samt bärning av material.
 3. Sjöbergs ställning har byggt ett undertak av plast under väderskyddet över port 4 och ska även göra detta över port 2 för att hålla inne värmen för att förbättra temperaturen på plan 7, detta är klart senast fredag v.49.

Vi på Boetten ber om förståelse för att det är mycket oväsen just nu. Vi är inne i en hektisk period då vi behöver forcera innan jul så att ni och vi får en lugn jul.

2018-11-27
Information om veckan:

 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta även över hela denna veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset.
 • Under veckan fortsätter arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 2.
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Murningen på port 4 är klar.
 • Gjutningen på port 4 kommer att ske mellan måndag-torsdag.
 • Mellan onsdag-fredag v.49 kommer vi att flytspackla på port 4.
 • Onsdag 28/11 kommer VVS-arbeten att starta över port 2.

Extra info:

 1. Kommande helgdagar lördag, söndag 1/12-2/12 kommer det att pågå arbeten på taket. Vi kommer göra allt vi kan för att söndagens arbeten inte kommer innehålla någon slags borrning eller sågning. Vi ber om ursäkt över oväsendet vi förde i söndags och lovar på bättre framförhållning.
 2. På tisdag 27/11 och torsdag 29/11 kommer en mobilkran att stå vid gaveln på port 2 för att lyfta ner rivningsmaterial. Då kommer även det göras ordning i container-inhägnaden.
 3. Sjöbergs ställning har byggt ett undertak av plast under väderskyddet över port 4 och ska även göra detta över port 2 för att hålla inne värmen för att förbättra temperaturen på plan 7, detta är klart senast fredag v.49.
 4. Vi på Boetten ber om förståelse för att det är mycket oväsen just nu. Vi är inne i en hektisk period då vi behöver forcera innan jul så att ni och vi får en lugn jul.

2018-11-16
Information om veckan:

 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta även över hela denna veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset.
 • Under veckan fortsätter arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 4, blir klart måndag.
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Ställningen har rivits fram till bygghissen och resterande ställning kommer att få stå kvar till vi har lyft på resterande hus på port 4 & 2.
 • Idag fredag fortsätter muraren att mura på port 4, det arbetet fortsätter in till mitten av nästa vecka.
 • Imorgon lördag kommer fasadskivor att monteras vidare på andra delen av port 6.

Extra info:

 1. Imorgon, lördag kommer det pågå mycket arbete på taket. Sågning av betong vilket kommer medföra oväsen samt montering av fasadskivor och murning kommer allt att vara igång. Arbetena kommer att starta kl: 08:00 medan väsnande arbeten starta kl 09:00. Detta medför även att bygghissen kommer att köras under lördagen.
 2. På tisdag  kommer en mobilkran att stå vid gaveln på port 2 för att lyfta ner rivningsmaterial. Då kommer även det göras ordning i container-inhägnaden.
 3. Sjöbergs ställning har byggt ett undertak av plast under väderskyddet för att hålla inne värmen för att förbättra temperaturen på plan 7.
 4. Vi på Boetten ber om förståelse för att det är mycket oväsen just nu. Vi går in i en hektisk period då vi behöver forcera innan jul så ni får lugn och ro över vecka 52 och 1.

2018-11-09
Information om veckan:

 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta även över hela denna veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset. 
 • Under veckan fortsätter arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 4.
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Ställningen har rivits fram till bygghissen och resterande ställning kommer att få stå kvar till vi har lyft på resterande hus på port 4 & 2.
 • På måndag startar VVS att dra avloppsrör på port 4.
 • Under början av veckan kommer murningen att starta igen vilket medför mer trafik i bygghissen.

Extra info:

 1. Imorgon, lördag kommer det pågå arbete på taket. Sågning av betongväggar vilket kommer meföra oväsen samt uppstyckning av rivningsmaterial och sortering. 
 2. På tisdag  kommer en mobilkran att stå vid gaveln på port 2 för att lyfta ner rivningsmaterial.
 3. Sjöbergs ställning har byggt ett undertak av plast under väderskyddet för att hålla inne värmen för att förbättra temperaturen på plan 7.

2018-11-06

Information om veckan:
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta över hela veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset.
 • Under veckan fortsätter arbetet med utbyte av ventilationskanaler på port 4.
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Ställningen har rivits fram till bygghissen och resterande ställning kommer att få stå kvar till vi har lyft på resterande hus på port 4 & 2.
 • Sjöbergs ställning har byggt ett undertak av plast under väderskyddet för att hålla inne värmen för att förbättra temperaturen på plan 7.
Extra info:
- Under lördag kommer det pågå arbete på taket. Rivning av avstängda tilluftsfläktar, uppstyckning av rivningsmaterial och sortering.
- Under onsdag från kl: 11 och fredag från kl: 07 kommer en mobilkran att stå på gavel vid port 2 för att lyfta ner rivningsmaterial.

2018-10-26
Information om kommande vecka:

 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta över hela veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset. 
 • Ventilation är klara med renoveringen av samlingslådorna på port 4 och på måndag kommer jobbet av montering av nya ventilationskanaler att påbörjas.  
 • Under veckan kommer vi fortsätta att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar.
 • Ställningen har rivits fram till bygghissen och resterande ställning kommer att få stå kvar till vi har lyft på resterande hus på port 4 & 2.
 • Plåtarbeten på taket fortsätter löpande vilket medför en hel del bankande ljud. 


Extra info: 

 1. Under veckan kommer både dom nya frånluft- och tilluftskanalerna börja monteras vilket kommer medföra att ventilationen kommer periodvis vara avstängd i port 4.
 2. Under lördag och söndag kommer det pågå arbete på taket. Rivning av avstängda tilluftsfläktar, uppstyckning av rivningsmaterial och sortering. 
 3. Under mitten av veckan kommer en mobilkran att stå på gavel vid port 2 för att lyfta ner rivningsmaterial. Mer info kommer med vilken exakt dag detta kommer att ske. 

2018-10-19
Information om kommande vecka:

 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Betongsågning och bilning kommer att fortsätta över hela veckan. Vilket kommer medföra oväsen i huset.
 • Ventilation fortsätter att renovera samlingslådor.  
 • Under veckan kommer vi att köra ner fyllnadsmassor från betongväggar samt golv.
 • Under veckan har hissplanet höjts och väderskyddet flyttats vilket medfört att vi kan riva all ställning till sidan om hissen mot port 6.
 • Plåtarbeten på taket fortsätter löpande vilket medför en hel del bankande ljud.
 • På måndag kommer byggentreprenören med leveranser med gips. Dom startar därefter uppkörning av material och sedan montage.

Extra info:
Nu har rivningen av frånluftskanalerna påbörjats men den kommer att tills vidare ersättas av provisoriska kanaler så att frånluften kommer att vara i bruk.
Imorgon lördag kommer två av våra snickare att jobba på taket. Dom kommer att jobba med yttersargen på terrasserna samt skruva fast skyddräcken på teknikhusen. Skyddsräckerna kommer att medföra borrningsarbeten i betongstommen på port 4 och 2.

2018-10-15

Information om kommande vecka:

 • Tilluften i port 4 är just nu avstängd med frånluften är på vilket gör att det är fortsatt cirkulation i lägenheterna.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Under veckan med start på tisdag kommer betongsågning att ske vilket kan medföra oväsen i huset.
 • Idag startar renovering av samlingslådorna till ventilationen.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • Imorgon börjar vi ta ner 2 st betongväggar samt spårning i betongplattan mellan port 4 & 2, vilket innebär betongsågning.
 • Under måndagen har en sektion på väderskyddet demonterats.
 • Plåtarbeten på taket fortsätter löpande vilket medför en hel del bankande ljud.

2018-10-05

Information om kommande vecka:

 • Tilluften i port 4 är just nu avstängd med frånluften är på vilket gör att det är fortsatt cirkulation i lägenheterna.
 • Tätskikten på terrasserna färdigställs idag och trallen kommer att monteras under måndagen.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Under veckan kommer betongsågning att ske vilket kan medföra oväsen i huset.
 • Muraren har under veckan burit in material som ska användas till trapphus 4, under nästa vecka kommer montering av lecamuren att ske, i och med det kommer det borras i betongbjälklaget.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • Under dagen idag kommer dom boende på plan 8 att få sina nya postlådor uppsatta på plan 8.
 • Under veckan kommer väderskyddet att flyttas den sista biten bort till änden på port 2. Det kommer medföra en hel del arbete med ställningen och även kanske kvällsarbeten.

2018-09-28

Information om kommande vecka:

 • I början av nästa vecka kommer tilluften på port 4 att stängas av då vi river den under tisdagen.
 • Under nästa vecka kommer arbetet på terrasserna utanför dom nyinflyttade på port 6 att färdigställas.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Bilningsarbeten kan eventuellt ske under veckan då vissa brunnar ska läggas om.
 • På måndag kommer muraren att påbörja arbeten ovanför port 4.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • Under veckan kommer dom boende på plan 8 att få sina nya postlådor uppsatta på plan 8.


Info​: På tisdag och onsdag klockan 17:00-18:00 kommer vi hålla en
öppen visning av vår visningslägenhet i port 8 för alla boende som vill.
----
Vi har fått informerat om att vissa boende i port 4 upplever att dom har
kallt hemma. Utan att veta exakt orsak jobbar vi på att hitta en lösning.

2018-09-21

Information om kommande vecka:

 • Under nästa vecka kommer resterande klinker till trapphuset på plan 8 att monteras.
 • På måndag startar arbete med gjutning av terrasser på sträckan innanför bygghissen samt på respektive sträcka på centrum sidan.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan och första på måndag förmiddag.
 • Bilningsarbeten kan eventuellt ske under veckan då vissa brunnar ska läggas om.
 • El kommer att fortsätta med rörläggning i nya yttertaket på andra delen av port 6.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.


Info​: Om eventuell storm kommer under helgen kommer Sjöbergs Ställningar att åka ut och vidta åtgärder för att väderskyddet kan säkerhetsställas. Detta kan vara att öppna upp båda kortsidorna så att vinden ej kan ta tag väderskyddet och genomströmmar istället.

2018-08-03

Information om kommande vecka:
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • I slutet av veckan kommer en mobilkran återigen stå utanför port 2 för nedlyft av material.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • På måndag kommer målare, elektriker och VVS tillbaka för arbete.
 • På måndag kommer smeden att montera vinkeljärn i yttersargen vilken kommer medföra mycket borrningsarbeten ovanför port 4 och en bit in på port 2.
 • Tisdag kommer fortsatt murarbeten att ske på andra delen av port 6.
 • Under vissa dagar under veckan kommer bygghissen att användas mer än vanligt för transport av material, stora frigolitblock bl.a.
 • På tisdag är det besiktning på dom första 7 lägenheterna. 4 stycken på port 8 och 3 stycken på port 6.

2018-07-27

Information om kommande vecka:
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • Rivningsarbeten fortsätter över trapphus 2, sugbilen är så gott som klar på etapp 2 och behöver som mest komma tillbaka en dag senare i höst.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Återställande av terrasser på bottenplan efter ställningen har gjorts klart under veckan.
 • Sorterasäckar som står i containerinhängnaden kommer att tas bort under veckan med lastbil.
 • Under veckan kommer det endast vara byggarbeten samt kakelarbeten igång.

2018-07-13

Information om kommande vecka:
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • I och med forcerade arbeten på etapp 2 kommer fler borrningsarbeten ske.
 • Målningsarbeten sker löpande.
 • Rivningsarbeten fortsätter över trapphus 2. hela port 4 är färdigriven.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Nästa vecka kommer sugbilen att stå mellan port 2 & 4 under måndag och tisdag.
 • Sjöbergs Ställning kommer att fortsätta med att demontera ställningen bortifrån port 8, vilket kommer medföra fler materialupplag nere på gårdssidan. Nästa vecka kommer det att transporteras bort material.
 • Murningen fortsätter vecka 30.
 • Under veckan kommer en hel del målningsarbeten att färdigställar.
 • Troligtvis kommer det en mobilkran att stå utanför port 2 igen för nedlyft av rivningsmaterial i slutet av veckan.

Info​: All ventilation på port 8 är nu i full funktion.

På onsdag den 18/7 kommer all ström att stängas i port 8 & 6, detta för att koppla in
strömmen till dom nya lägenheterna. Arbetet kommer att starta kl 11:00 och kan
fortgå fram till kl 15:00.

2018-07-06
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • I och med forcerade arbeten på etapp 2 kommer fler borrningsarbeten.
 • Målningsarbeten sker löpande.
 • Rivningsarbeten fortsätter över trapphus 4 och 2. Halva port 4 är färdigriven och fortsätter vecka 28.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • Nästa vecka kommer betongblocken som ligger på gräsmattan utanför port 6 att tas bort med hjälp av bil med kran.
 • Sjöbergs Ställning kommer att fortsätta med att demontera ställningen bortifrån port 8, vilket kommer medföra fler materialupplag nere på gårdssidan.
 • Murningen fortsätter vecka 28.


Info: All ventilation på port 8 är nu i full funktion.

På onsdag den 18/7 kommer all ström att stängas i port 8 & 6, detta för att koppla in
strömmen till dom nya lägenheterna. Arbetet kommer att starta kl 11:00 och kan
fortgå fram till kl 15:00.

2018-06-29
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • I och med forcerade arbeten på etapp 2 kommer fler borrningsarbeten.
 • Målningsarbeten sker löpande.
 • Rivningsarbeten fortsätter över trapphus 4 och 2. Halva port 4 är färdigriven och fortsätter vecka 28.
 • Diverse leveranser kommer som vanligt spritt under veckan.
 • I början av nästa vecka kommer betongblocken som ligger på gräsmattan utanför port 6 att tas bort med hjälp av bil med kran.
 • Sjöbergs Ställning kommer att fortsätta med att demontera ställningen bortifrån port 8, vilket kommer medföra fler materialupplag nere på gårdssidan.
 • Murningen över port 6 kommer att färdigställas i slutet av nästa sedan fortsätta över till halva port 4.
 • På måndag kommer en stor leverans av cellplast som kommer köras in av en lull.

Info​: All ventilation på port 8 är nu i full funktion.

2018-06-21
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Målningsarbeten sker löpande.
 • Rivningsarbeten fortsätter över trapphus 4 och 2, går allting bra kommer vi behöva ta hit en kran som kommer stå utanför port 2 igen.
 • Diverse leveranser samt hämtning av ställningsmaterial kommer att ske nästa vecka, samt kommer containrar tömmas under måndagen.
 • Sjöbergs Ställning kommer att fortsätta med att demontera ställningen bortifrån port 8, vilket kommer medföra fler materialupplag nere på gården under veckan.
 • Under mitten av nästa vecka kommer frånluften att kopplas in och bli klar för användning.
 • På tisdag kommer murarn att börja köra upp material och därefter börja borra dubb i betongplattan på port 6, vilket kommer medföra oväsen även till port 4.

2018-06-15
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Målningsarbeten sker löpande.
 • Rivningsarbeten ovanför trapphus 6 bort mot trapphus 4 är så gott som klar. Återstår gör rivningen över trapphus 4 och 2.
 • Diverse leveranser samt hämtning av ställningsmaterial kommer att ske nästa vecka.
 • Sjöbergs Ställning kommer eventuellt att komma igång med att demontera ställningen bortifrån port 8 under början av nästa vecka.
 • På lördag kommer eventuellt sågning av takpapp ske från kl 09:00.
 • Under nästa vecka kommer frånluften att kopplas ur för att riva resterande kanaldragning på trapphus 6. Det kommer så fort som möjligt monteras nya spirorör så att frånluften kan slås på igen.

2018-05-18
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Köksmontage sker löpande.
 • Målningsarbeten har startat och sker löpande.
 • Lättare rivningsarbeten har startat ovanför trapphus 6 bort mot trapphus 4 och under nästa vecka kommer sågningsarbetet i betonghuset att göras.
 • Diverse leveranser samt hämtning av ställningsmaterial kommer att ske näsa vecka.
 • Väderskyddet är flyttat och kompletteringsarbeten runt ställningen kommer att fortsätta in under nästa vecka.
 • Under helgen kommer rivningsmaterial att flyttas bort mot trapphus 2. Detta innebär att det kommer vara folk som går på taket under helgen.

2018-05-11
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 08:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Köksmontage sker löpande.
 • Målningsarbeten har startat och sker löpande.
 • Lättare rivningsarbeten har startat ovanför trapphus 6 bort mot trapphus 4.
 • Under nästa vecka kommer väderskyddet att flyttas mot trapphus 4 minst 20 meter.
 • Efter att väderskyddet har flyttats kommer rivningsarbeten att ske ovanför trapphus 4. Ytterligare information kommer att komma när det är dags för dom tyngre bilningsarbetena sätter igång.

2018-04-27
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Köksmontage kommer ske löpande.
 • På måndag kommer målningsarbeten att starta.
 • Lättare rivningsarbeten har startat ovanför trapphus 6, men då bara trätaket ska tas bort till att börja med kommer inga större stomljud att orsakas.

2018-04-20
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Köksmontage kommer ske löpande.
 • Nästa vecka kommer målningsarbeten att starta.
 • Eventuellt kommer väderskyddet att flyttas 15 meter under slutet av nästa vecka, vilket eventuellt gör att vissa lättare rivningsarbeten kommer att starta på etapp 2.
 • Under torsdag och fredag denna vecka har en insats gjorts med att få bort betongstänk från balkonger och fönster i port 6 & 8 från läckage tidigare i år.

2018-04-13
Information om kommande vecka:

 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • På måndag kommer kakelsättarna att börja kakla badummen, vilket kommer medföra leveranser av kakel och bruk under början av veckan och mer trafik i bygghissen.
 • Köksmontage kommer ske löpande efter att golvläggningen blir klar. 
 • Plåtarbeten kommer att ske på terrasserna.

2018-03-29
Information om kommande vecka:

 • Nästa vecka kommer en grovstädning att göra utav bygget, vilket kommer resultera i tömningar av flera containrar under veckan.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.

2018-03-23
Information om kommande vecka:

 • På måndag kommer det ske håltagning i betongväggar i källarplanet.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS, EL och även snickararbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Under veckan kommer sågning i teknikhus 6 att pågå, vilket kommer medföra bullrande ljud.
 • Under veckan kommer ett mindre ljudprov att göras.

2018-03-16
Information om kommande vecka:

 • Nästa vecka kommer fönstermontage att börja.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS och elarbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • På måndag kommer en av dom stora containrarna att tömmas.
 • På måndag kommer en stor lastbil med leverans av dörrar.
 • Under dagarna tisdag, onsdag och torsdag kommer det ske hålsågning i teknikhusen port 8 & 6.

2018-03-09
Information om kommande vecka:

 • På yttertaket kommer lådor att byggas runt ventilationsgenomföringar.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS och elarbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • På måndag kommer en container att tömmas.

2018-02-23
Information om kommande vecka:

 • På taket återstår plåtarbeten.
 • Sjöbergs Ställning är helt klara med snöskyddet och kommer att fortsätta med att plasta gaveln mot etapp 2 och städa samt köra iväg överblivet material.
 • Eventuella bilningsarbeten kommer att ske efter kl 09:00 på dagarna.
 • VVS och elarbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Den mindre containern med gips kommer att tömmas under fredagen.
 • Leverans av gips kommer att komma under veckan.

2018-02-09
Information om kommande vecka:

 • På taket återstår byggnation och täckning av två stycken venthuvar för etapp 1.
 • Sjöbergs Ställning fortsätter att byta ut plasten på väggarna på väderskyddet efter snöstormen samt färdigställer snö-skyddet under fredagen (18/02/09).
 • Bilningsarbeten kommer att ske tisdag och onsdag från kl 09:00.
 • Innerväggar kommer att monteras genom att skjuta utlägg i golv vilket kan resultera i stomljud.
 • Idag fredag kommer leverans av fönster och skjutdörrspartier.
 • VVS och elarbeten kommer att medföra vissa borrningsarbeten.
 • Leverans av minirit och virke kommer att komma under tisdagen.
 • Stora containern för brännbart kommer att tömmas på måndag.
2018-02-02
Under kommande vecka kommer:
 • Venthuvar att täckas in med papp och plåtas.
 • Sjöbergs Ställning att fortsätta montera snöskydd utanför ställning samt städa.
 • Stomkompletteringar att göras klart.
 • Snickare att köra in material samt fortsätta gipsa undertak och innerväggar.
 • Diverse leveranser att komma.
 • Containrar att tömmas.
2018-01-26
Under kommande vecka kommer:
 • Plåtarbeten på det nya yttertaket att fortsätta då det blivit försenat pga ovädret.
 • Sjöbergs Ställning att fortsätta montera fast plasten i väderskyddet.
 • Avväxlingar att påbörjas på nya yttertaket för ventilation samt hisstopp över port 6.
 • Snickare att köra in material samt fortsätta gipsa undertak och innerväggar.
 • En kranbil att stå utanför port 6 för nedlyft av ställningsmaterial samt kommer bygghissen att höjas ytterligare. Detta kommer medföra att parkeringen nere vid port 8 kommer att stängas av redan på torsdag kväll och att det kommer vara avstängt från bygghissen och ner till vändplan mellan 07:00-16:00.
2018-01-19
Under kommande vecka kommer:
 • Plåtarbeten på det nya yttertaket att fortsätta då det blivit försenat pga ovädret.
 • Avväxlingar att göra på nya yttertaket för ventilation samt hisstopp på både port 8 och 6.
 • Snickare att köra in material samt gipsa undertak och innerväggar.
 • Diverse leveranser komma.
2018-01-13
Under kommande vecka kommer:
 • Plåtarbeten på det nya yttertaket att fortsätta.
 • Avväxlingar att göra på nya yttertaket för ventilation samt hisstopp på
  både port 8 och 6.
 • Snickare att köra in material samt gipsa undertak.
 • Prefabväggar kompletteras.
 •  Diverse leveranser komma.
2018-01-05
Under kommande vecka kommer:
 • Diverse byggarbeten att påbörjas på det nya yttertaket.
 • Hängrännor att börja monteras på nya yttertaket.
 • På fredag kommer en kranbil att stå utanför port 6 för lyft av ett väggblock och 3 st takkassetter samt fläkthuvar kommer att lyftas på plats.
 • Eldragningar till lägenheterna att starta.
2017-12-15
Under kommande vecka kommer:
 • Kompletteringsarbeten på det nya yttertaket att fortsätta.
 • På söndag (2017/12/17) kommer ställningsarbete att pågå i form av plastning.
 • Terrasserna att fortsätta gjutas med EPS.
 • Terrasserna att gjutas med flytspackel.
 • Lägenhetsavskiljande väggar att börja byggas.
2017-12-11
Under denna vecka kommer:
 • Kompletteringsarbeten på det nya yttertaket att göras.
 • Yttertaket att isoleras i omgångar med start tisdag 12/12.
 • En isolerings bil kommer att stå nere vid vändplan tisdag till torsdag.
 • Cellplast att läggas ut på terrasser inför gjutning av EPS.
 • Gjutning av EPS att påbörjas i slutet av veckan vilket betyder att en liten pump kommer att stå nere på vändplan utanför port 8.
2017-12-01
Under kommande vecka kommer:
 • En stor kran att fortsatt stå nere vid vändplan under måndagen utanför port 8 vilket kommer medföra att utgångarna från port 8 och 6 till gårdssidan kommer vara avstängda under måndagen.
 • Väggblock och takblock att lyftas upp och monteras på taket. Sista lyftet för port 8 och 6 görs på måndag.
 • Väderskyddet kommer att öppnas upp under måndagen så att vi kan lyfta in väggar och tak.
 • Avspärrningar att göras för undvika risker att gå under lyftande föremål.
 • Under lördagen 12/02 kommer dammsugning att ske uppe på taket.
 • Cellplast att läggas ut på terrasser inför gjutning av EPS
2017-11-17
Under kommande vecka kommer:
 • Under lördag (17-11-18) kommer bilning och gjutningsarbeten att pågå på taket.
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt. En pumpbil för flytspackel kommer stå på grusparkeringen och en mindre pump på vändplanen utanför port 8 under onsdagen.
 • Gjutning av EPS ske även på lördag (17-11-18).
 • Byggnad för ställning över port 2 och 4 fortsätter på båda sidorna.
 • Murning och VVS arbeten kommer att pågå.
 • Kommer avlastningar av väggelement att ske på innergården. Vecka 48 kommer en kran stå utanför port 8 hela veckan, mer detaljerad information kommer på onsdag.
2017-11-10
Under kommande vecka kommer:
 • Under lördag (17-11-10) kommer sågningsarbeten att pågå på taket.
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt. Större leverans av EPS kommer i mitten av veckan.
 • Ventilationsarbeten på teknikhuset att fortsätta utföras.
 • Gjutning av EPS ske under torsdag och fredag.
 • En pump för gjutning på taket att stå på en parkeringsplats vid vändplanen utanför port 8 mellan onsdag - fredag.
 • Byggnad för ställning över port 2 och 4 fortsätter på båda sidorna.
 • Murningen och alla VVS dragningar kommer att färdigställas innan gjutningen på torsdag.
2017-11-03
Under kommande vecka kommer:
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt. Större leverans av lecastenar mm.
 • Ventilationsarbeten kommer att fortsätta utföras.
 • En pump för gjutning på taket kommer att stå på en parkeringsplats vid vändplanen utanför port 8. På måndag kommer det flytspacklas ovan port 8.
 • Byggnad för ställning över port 2 och 4 fortsätter på båda sidorna.
 • Under helgen kommer mindre sågningsarbeten att pågå under lördagen samt inmätningsarbeten för ställningen på söndagen.
 • På måndag kommer murningen att fortsätta och avloppsdragning påbörjas över port 6
2017-10-27
Under kommande vecka kommer:
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt.
 • Ventilationsarbeten kommer att fortsätta utföras och under fredagen (27/10) sattes frånluften igång i både trapphus 8 och 6.
 • En pump för gjutning på taket kommer att stå på en parkeringsplats vid vändplanen utanför port 8.
 • Byggnad för ställning över port 2 och 4 fortsätter på båda sidorna.
 • Under måndagen kommer sopor att sorteras och rensas från container inhägnaden.
 • På måndag kommer murningen för väggarna att påbörjas över port 6.
2017-10-20
Under kommande vecka kommer:
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt, en större leverans av EPS kommer på måndag.
 • Ventilationsarbeten kommer att fortsätta utföras.
 • En pumpbil för gjutning på taket kommer att stå i en parkeringsficka utanför port 8 under större delen av dagen på tisdag.
 • Byggnad för ställning över port 2 och 4 påbörjas idag, fredag (20/10)
 • Under lördagen (21/10) kommer sopor att tas bort från inhägnaden utanför port 2
2017-10-13
Under kommande vecka kommer:
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt, en större leverans av cellplast kommer på tisdag.
 • Ventilationsarbeten kommer att fortsätta utföras.
 • Rivningsarbeten fortsätter vid port 6.
 • Tidplan för ställningsbyggande över port 2-4 håller på att tas fram, vidare information kommer.
 • Under lördagen (14/10) kommer murningsarbeten att pågå på taket även eventuellt kortare borrningsarbeten.
2017-10-05
Under kommande vecka kommer:
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt.
 • Ventilationsarbeten kommer att fortsätta utföras.
 • Rivningsarbeten att fortsätta.
 • Fasadskivans stomme på taket stabiliseras, vilket kommer medföra borrning i betongbjälklaget.
2017-09-29
 • Ikväll fredag kommer arbete att pågå fram till klockan 18.
 • Imorgon lördag (09/30) kommer håltagning och murningsarbeten att pågå på taket.
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt under nästa vecka.
 • Ventilationsarbeten kommer att utföras under kommande vecka.
 • I nästa vecka kommer rivningsarbeten att fortsätta.
2017-09-22
 • Under kommande vecka kommer bilningsarbeten att pågå på våning 8.
 • Diverse leveranser kommer att komma utspritt under veckan.
 • Ikväll (fredag 09/22) kommer eventuellt rivningsarbeten att pågå fram
  till kl 18.
 • Under vecka 39 kommer bygg och rör att börja arbeta på våning 8.
 • Ventilation kommer börja med byggnationen av det nya
  ventilationssystemet.
2017-09-15
 • Renoveringsarbeten av ventilationskanalerna kommer att utföras. Arbetet kan medföra störningar i ventilationssystemet.
 • Rivningsarbeten kommer att utföras.
 • Bullrande arbeten kommer att pågå under vecka 38.
2017-09-11
 • Under vecka 37 kommer fortsatt projektering att pågå.
 • Under måndagen kommer ventilationssystemet på taket att börja renoveras, vilket kan medföra störningar i ventilationssystemet.
 • Bullrande arbeten kommer att påbörjas i mitten av veckan.
2017-09-04
 • Under vecka 36 kommer diverse projekteringsarbeten att pågå.
 • Eventuellt kommer kortare bilningsarbeten att göras på taket.
2017-08-18
 • Under vecka 34 kommer diverse projekteringsarbeten att pågå.
 • Eventuellt kommer rivningen av ventilationen att påbörjas under veckan.
2017-08-04
 • Under vecka 32 kommer att grushögen nere vid vändplan att tas bort.
 • Rivningen kommer att avetablera under måndagen.
 • Diverse mindre arbeten på taket kommer att pågå.
 • Imorgon, lördag kommer slangen från sugbilen tas ner från taket. Ett icke bullrande arbete.
2017-07-28
 • Vecka 31 kommer rivningen av taket att fortsätta med visst buller som följd. Ingen stor sugbil kommer att behövas!
 • Diverse ventilationsarbeten kommer att utföras.
2017-07-25
 • Vecka 30 kommer rivningen av teknikhuset att fortsätta med buller som följd.
 • Bullrande arbeten kommer att tillta i slutet av veckan då “sugbilen” kommer att stå här torsdag och fredag.
 • Arbetet med att riva taket och teknikhusen förväntas vara färdigställda fredag vecka 30. Ny information om eventuella rivningsarbeten vecka 31 lämnas i nästa veckobrev.
2017-07-14
 • Vecka 29 kommer rivningen av teknikhuset att fortsätta med buller som följd.
 • Sugbilen kommer att stå på baksidan två dagar under mitten av vecka 29.
 • Bullrande arbeten kommer att minska i slutet av veckan.
 • Vi har fått information om att vi haft objudna gäster i våra stängslade avfallscontainrar utanför port 2 natten mellan torsdag och fredag denna vecka (28). Inget har blivit stulet eller förstört, ingen har heller kommit till skada så vitt vi kan se men vi tar tacksamt emot information om händelsen om någon sett något. Mejla till: stefan.jonsson@boetten.se
2017-07-07
 • Under vecka 28 kommer rivningen av teknikhuset att fortsätta med buller som följd.
 • Sugbilen kommer att stå på baksidan en dag under mitten av veckan.
 • Bullrande arbeten kommer att minska i slutet av veckan.
2017-06-30
 • Imorgon, lördag kommer arbete på taket att pågå.
 • Under veckan kommer teknikhusen att börja rivas, bullriga arbeten kommer pågå.
 • Sugbilen kommer endast att komma en gång under veckan.
2017-06-22
 • Sugbilen kommer att stå på gårdssidan även under hela kommande vecka
 • Rivning av golvet på terrasserna kommer att starta i veckan
 • Ställningsmaterial i inhängnaden kommer att köras bort under veckan
2017-06-16
 • Lördag 17/6 kommer rivningsarbete pågå
 • Fr.o.m måndag 19/6 - torsdag 22/6 kommer vägen på baksidan vara blockerad med sugbil under större delar av dagen. Detta för att få bort isoleringen på taket
 • Under veckan kommer allt överblivet ställningsmaterial att tas bort från baksidan
2017-06-09
 • På måndag påbörjas rivningen av befintliga taket
 • Avfallscontainrar kommer att ställas på grusade ytan i inhägnaden utanför port 2
 • Montage av väderskyddet fortsätter
2017-06-02
 • Nästa vecka kommer ställningen färdigställas och väderskyddet på våning 8 börja byggas.
2017-05-26
 • Nästa vecka fortsätter arbetet med att resa ställningen på centrumsidan.
 • Vändplanen utanför port 8 kommer att breddas nästa vecka.
 • Den med staket avspärrade gräsplanen mellan port 2 och port 8 kommer att markförstärkas.
2017-05-05
 • I kommande vecka kommer ställningen färdigställas fram till port nr. 6 på baksidan.
 • Ställningsbyggandet på framsidan kommer att ta fart fr.o.m. måndag.
 • Bygghiss kommer under veckan att påbörjas byggas bredvid port 6 på baksidan, vilket kommer innebära demontering av fasadskivor.